Pomoč je razdeljena v nekaj skupin:
- splošna vprašanja in odgovori o uporabi nalepk
- navodila in pomoč pri uporabi predlog
- opisi materialov za nalepke
- uporabnost nalepk ali katero nalepko uporabiti
- slovarček uporabljenih izrazov
- kompatibilna lista proizvajalca Avery (pdf dokument)