Slovarček nekaterih uporabljenih izrazov:
zgornji rob
razdalja od zgornjega roba pole do prve nalepke
stranski rob
razdalja od stranskega roba pole do prve nalepke.
vodoravni korak
razdalja med levima roboma dveh sosednih nalepk
navpični korak
razdalja med zgornjima roboma dveh sosednih nalepk
satovje
Mreža med nalepkami, to je del ki se ne potiskava.
podatki o nalepki
Del v predlogi za CorelDraw kjer so predstavljeni tehnični podatki o nalepki.